Algemeen

 • De begeleiding duurt, tenzij anders is afgesproken, 1 uur
 • Nadat u akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden kan de begeleiding van start gaan
 • De begeleiding vindt plaats in de ruimte op de Van Hallstraat 10 in Amsterdam
 • Mocht u de begeleiding willen afzeggen kunt u dit tot 24 uur van tevoren doen. Bij ziekte volstaat een afzegging voor 08.30.  Wordt de begeleiding later afgezegd, zal de begeleiding in rekening worden gebracht.
 • Afzeggen kan maximaal 1x per 4 weken muv schoolvakanties; indien dit wordt overschreden zijn wij genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.

Betaling

 • U krijgt aan het eind van elke maand of aan het begin van een nieuwe strippenkaart per e-mail een factuur toegestuurd
 • De betaling dient uiterlijk op 14 dagen na uitgifte van de factuur volledig te zijn voldaan.
 • De tarieven die gelden zijn:
  Bijles & Nederlandse les: €27,50 per uur

Strippenkaarten:
www.lauteropmaat.nl/shop

 • Het rekeningnummer waarop het geld kan worden overgemaakt is: NL25 SNSB 0906 5560 82 op naam van Lauter. De facturen kunnen ook met IDEAL worden betaald

Duur van de overeenkomst

 • De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. De duur van de overeenkomst is minimaal 1 maand uitgaande van 1 uur begeleiding per week m.u.v. de schoolvakanties

Opzegging

 • Deze overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd
 • De opzegtermijn is een maand

Privacy gegevens (AVG)

 • Uw gegevens  worden bewaard zolang wij deze gegevens nodig hebben voor de begeleiding
 • Als u stopt bij Lauter zullen uw gegevens verwijderd worden
 • De gegevens mogen gebruikt worden voor de begeleiding en worden alleen gedeeld met de docenten die werkzaam zijn voor Lauter