Algemeen

 • De begeleiding duurt, tenzij anders is afgesproken, 1 uur
 • Nadat u akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden kan de begeleiding van start gaan
 • Er wordt alleen contact opgenomen met de leerkracht van uw kind als hier behoefte aan is en als ouders hier toestemming voor hebben gegeven
 • De begeleiding vindt plaats in de ruimte op de Van Hallstraat 10 in BSO de Waterval
 • Kinderen kunnen na toestemming van de ouders huiswerk mee naar huis krijgen
 • Mocht u de begeleiding willen afzeggen kunt u dit tot 24 uur van tevoren doen. Wordt de begeleiding later afgezegd, zal de begeleiding in rekening worden gebracht. Bij ziekte volstaat een afzegging voor 08.30.
 • U kunt de begeleiding (met uitzondering van schoolvakanties) maximaal 1 keer per maand afzeggen. Als de begeleiding vaker wordt afgezegd wordt de begeleiding in rekening gebracht.

Betaling

 • U krijgt aan het eind van elke maand of aan het begin van een nieuwe strippenkaart per e-mail een factuur toegestuurd
 • De betaling dient uiterlijk op 14 dagen na uitgifte volledig te zijn voldaan.
 • De tarieven die gelden zijn:
 • Huiswerkbegeleiding: €27,50 per uur / €250,- per strippenkaart
  Bijles: €27,50 per uur / € 260,- per strippenkaart
  RT: €50 per uur / €475,- per strippenkaart
 • Het rekeningnummer waarop het geld kan worden overgemaakt is: NL25 SNSB 0906 5560 82 op naam van Lauter. De facturen kunnen ook met IDEAL worden betaald

Duur van de overeenkomst

 • De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. De duur van de overeenkomst is minimaal 1 maand uitgaande van 1 uur begeleiding per week m.u.v. de schoolvakanties

Opzegging

 • Deze overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd
 • De opzegtermijn is een maand
 • Bij aanschaf van een strippenkaart kan de begeleiding stoppen als de strippenkaart vol is

Privacy gegevens (AVG)

 • Uw gegevens en de gegevens van uw kind worden bewaard zolang wij deze gegevens nodig hebben voor de begeleiding
 • Als uw kind stopt bij Lauter zullen uw gegevens verwijderd worden
 • De gegevens van u en uw kind mogen gebruikt worden voor de begeleiding en worden alleen gedeeld met de docenten die werkzaam zijn voor Lauter
 • Bij het opstellen van een handelingsplan voor Remedial Teaching zullen de gegevens van de leerling worden gebruikt in het handelingsplan. Dit handelingsplan mag na toestemming worden doorgestuurd naar de leerkracht van de leerling.