Algemeen

 • De les is elke donderdagochtend van 09.00 – 11.00
 • Deze les is alleen bedoeld voor kinderen van 3 jaar
 • Kinderen kunnen vanaf 08.45 worden gebracht en om 09.00 starten wij met de les, dus dan moeten alle kinderen gebracht zijn.
 • Nadat u akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden kan de begeleiding van start gaan
 • De begeleiding vindt plaats in onze ruimte op de Van Hallstraat 10 in BSO de Waterval
 • Mocht u de begeleiding willen afzeggen kunt u dit tot 24 uur van tevoren doen. Wordt de begeleiding later afgezegd, zal de begeleiding in rekening worden gebracht.
 • U kunt de begeleiding (met uitzondering van schoolvakanties) maximaal 1 keer per maand afzeggen. Als de begeleiding vaker wordt afgezegd wordt de begeleiding in rekening gebracht.

Betaling

 • U krijgt aan het eind van elke maand of aan het begin van een nieuwe strippenkaart per e-mail een factuur toegestuurd
 • De betaling dient uiterlijk op 14 dagen na uitgifte volledig te zijn voldaan.
 • Een ochtend kost € 25,- en is inclusief eten, drinken & alle materialen
 • Het rekeningnummer waarop het geld kan worden overgemaakt is: NL25 SNSB 0906 5560 82 op naam van Lauter. De facturen kunnen ook met IDEAL worden betaald

Duur van de overeenkomst

 • De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. De duur van de overeenkomst is minimaal 1 maand uitgaande van 2 uur begeleiding per week

Opzegging

 • Deze overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd
 • De opzegtermijn is een maand