Auteur: Lauter op maat (pagina 1 van 2)

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
Lauter – onderwijs & opvoeding op maat verwerkt persoonsgegevens over u en uw kind doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • School, groep & leerkracht kind
 • Opleiding/beroep

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Lauter – onderwijs & opvoeding op maat verwerkt gegevens die nodig zijn voor de begeleiding van u of uw kind. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming tijdens het invullen van het intakeformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
Lauter – onderwijs & opvoeding op maat verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Het maken van een handelingsplan
 • Het aanmaken van een account voor Taalblobs of Junior Einstein

Hoe lang we gegevens bewaren
Lauter – onderwijs & opvoeding op maat zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 

Zolang u of uw kind bij ons in begeleiding is worden de gegevens bewaard. Daarna worden de gegevens verwijderd. Dit gebeurt 2x per jaar. Gegevens worden dus maximaal een half jaar bewaard.

Delen met anderen

Lauter – onderwijs & opvoeding op maat deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lauter – onderwijs & opvoeding op maat blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar onderwijs@lauteropmaat.nl Lauter – onderwijs & opvoeding op maat zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Lauter – onderwijs & opvoeding op maat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onderwijs@lauteropmaat.nl 

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Lauter – onderwijs & opvoeding op maat kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer: Van Hallstraat 10
Postcode en plaats: 1051 HH Amsterdam
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 53802241
Telefoonnummer: 06-13218301
E-mailadres: onderwijs@lauteropmaat.nl 

Algemene voorwaarden huiswerkbegeleiding Lauter

Algemeen

 • De huiswerkbegeleiding vindt elke dinsdag en donderdag plaats van 16.00-18.00
 • Nadat u akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden kan de begeleiding van start gaan
 • De begeleiding vindt plaats op de 1e verdieping van Amsta de Poort op Hugo de Grootkade 18-28
 • Mocht u de begeleiding willen afzeggen kunt u dit tot 24 uur van tevoren doen. Wordt de begeleiding later afgezegd, zal de begeleiding in rekening worden gebracht. Bij ziekte volstaat een afzegging voor 08.30. U kunt de begeleiding afzeggen via app/sms (06-13218301) of e-mail (onderwijs@lauteropmaat.nl)
 • Afzeggen kan maximaal 1x per 4 weken muv schoolvakanties; indien dit wordt overschreden zijn wij genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.

Betaling

 • U schaft voor aanvang van de huiswerkbegeleiding een strippenkaart aan in onze webshop.
 • Als de strippenkaart bijna vol is nemen wij contact met u op en kunt u stoppen met de huiswerkbegeleiding of een nieuwe strippenkaart aanschaffen
 • De strippenkaart voor 10 begeleidingen kost € 150,-
 • Het rekeningnummer waarop het geld kan worden overgemaakt is: NL25 SNSB 0906 5560 82 op naam van Lauter. De strippenkaarten kunnen ook met IDEAL worden betaald

Opzegging

 • Deze overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd

Algemene voorwaarden Nederlandse les voor peuter

Algemeen

 • De les is elke donderdagochtend van 09.00 – 11.00
 • Deze les is alleen bedoeld voor kinderen van 3 jaar
 • Kinderen kunnen vanaf 08.45 worden gebracht en om 09.00 starten wij met de les, dus dan moeten alle kinderen gebracht zijn.
 • Nadat u akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden kan de begeleiding van start gaan
 • De begeleiding vindt plaats in onze ruimte op de Van Hallstraat 10 in BSO de Waterval
 • Mocht u de begeleiding willen afzeggen kunt u dit tot 24 uur van tevoren doen. Wordt de begeleiding later afgezegd, zal de begeleiding in rekening worden gebracht.
 • U kunt de begeleiding (met uitzondering van schoolvakanties) maximaal 1 keer per maand afzeggen. Als de begeleiding vaker wordt afgezegd wordt de begeleiding in rekening gebracht.

Betaling

 • U krijgt aan het eind van elke maand of aan het begin van een nieuwe strippenkaart per e-mail een factuur toegestuurd
 • De betaling dient uiterlijk op 14 dagen na uitgifte volledig te zijn voldaan.
 • Een ochtend kost € 25,- en is inclusief eten, drinken & alle materialen
 • Het rekeningnummer waarop het geld kan worden overgemaakt is: NL25 SNSB 0906 5560 82 op naam van Lauter. De facturen kunnen ook met IDEAL worden betaald

Duur van de overeenkomst

 • De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. De duur van de overeenkomst is minimaal 1 maand uitgaande van 2 uur begeleiding per week

Opzegging

 • Deze overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd
 • De opzegtermijn is een maand

Algemene voorwaarden Lauter zomerschool

Algemeen

 • U kunt uw kind brengen tussen 08.30 en 09.00 en om 17.00 kan uw kind weer opgehaald worden
 • Lauter summerschool zal plaatsvinden op onze locatie in BSO de Waterval (van Hallstraat 10, Amsterdam) en bij mooi weer in het Westerpark.
 • Bij betaling van deze week bent u verzekerd van een plek en kan de week helaas niet meer geannuleerd worden.
 • Het minimum aantal kinderen per dag is 2.  Mocht dit aantal op 10 juli  niet gehaald worden, kan deze week geannuleerd worden. U krijgt uw geld dan teruggestort.

Betaling

 • U krijgt na inschrijving per e-mail een factuur toegestuurd.
 • De betaling dient uiterlijk 14 dagen na uitgifte  volledig te zijn voldaan.
 • De tarieven die gelden zijn:
  1 week                                                           € 295,-  per kind
 • Het rekeningnummer waarop het geld kan worden overgemaakt is: NL25 SNSB 0906 5560 82 op naam van Lauter. De facturen kunnen ook met IDEAL worden betaald.

Duur van de overeenkomst

 • De overeenkomst is aangegaan voor de duur van 1 week (25 t/m 28 juli 2017)

Aansprakelijkheid

 • Deelname is op eigen risico en Lauter is niet aansprakelijk voor eventuele schade of ongelukken
 • De kleding van uw kind kan vies worden, dus houd hier rekening mee

Algemene voorwaarden Tafelbootcamp

Algemeen

 • U kunt uw kind brengen op zaterdag of in de vakantie om 10.00 en om 12.30 kan uw kind weer opgehaald worden
 • Uw kind kan tegen een kleine vergoeding bij ons blijven lunchen. U kunt uw kind dan om 13.00 weer ophalen
 • De Tafelbootcamp zal plaatsvinden op BSO de Waterval (van Hallstraat 10, Amsterdam) en bij mooi weer in het Westerpark.
 • Bij betaling van deze ochtend bent u verzekerd van een plek en kan de ochtend helaas niet meer geannuleerd worden.

Betaling

 • U krijgt na inschrijving per e-mail een factuur toegestuurd.
 • De betaling dient uiterlijk 14 dagen na uitgifte  volledig te zijn voldaan.
 • De tarieven die gelden zijn:
  2 ochtenden zonder lunch                                                              € 75,-  per kind
  2 ochtenden inclusief lunch                                                           € 85,-  per kind
 • Het rekeningnummer waarop het geld kan worden overgemaakt is: NL25 SNSB 0906 5560 82 op naam van Lauter. De facturen kunnen ook met IDEAL worden betaald.

Duur van de overeenkomst

 • De overeenkomst is aangegaan voor de duur van 2 ochtenden

Aansprakelijkheid

 • Deelname is op eigen risico en Lauter is niet aansprakelijk voor eventuele schade of ongelukken
 • De kleding van uw kind kan vies worden, dus houd hier rekening mee

Algemene voorwaarden Lauter onderwijs 12+

Algemeen

 • De begeleiding duurt, tenzij anders is afgesproken, 1 uur
 • Nadat u akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden kan de begeleiding van start gaan
 • De begeleiding vindt plaats op onze locatie op de Van Hallstraat 10
 • Mocht u de begeleiding willen afzeggen kunt u dit tot 24 uur van tevoren doen. Wordt de begeleiding later afgezegd, zal de begeleiding in rekening worden gebracht. Bij ziekte volstaat een afzegging voor 08.30.
 • Afzeggen kan maximaal 1x per 4 weken muv schoolvakanties; indien dit wordt overschreden zijn wij genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.

Betaling

 • U krijgt aan het eind van elke maand of aan het begin van een nieuwe strippenkaart per e-mail een factuur toegestuurd
 • De betaling dient uiterlijk op 14 dagen na uitgifte van de factuur volledig te zijn voldaan.
 • De tarieven die gelden zijn:
  Bijles en huiswerkbegeleiding: €27,50 per uur / €250,- per strippenkaart
 • Het rekeningnummer waarop het geld kan worden overgemaakt is: NL25 SNSB 0906 5560 82 op naam van Lauter. De facturen kunnen ook met IDEAL worden betaald

Duur van de overeenkomst

 • De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. De duur van de overeenkomst is minimaal 1 maand uitgaande van 1 uur begeleiding per week m.u.v. de schoolvakanties

Opzegging

 • Deze overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd
 • De opzegtermijn is een maand met uitzondering bij aanschaf van een strippenkaart

Privacy gegevens (AVG)

 • Uw gegevens en de gegevens van uw kind worden bewaard zolang wij deze gegevens nodig hebben voor de begeleiding
 • Als uw kind stopt bij Lauter zullen uw gegevens verwijderd worden
 • De gegevens van u en uw kind mogen gebruikt worden voor de begeleiding en worden alleen gedeeld met de docenten die werkzaam zijn voor Lauter

Algemene voorwaarden Lauter onderwijs 18+

Algemeen

 • De begeleiding duurt, tenzij anders is afgesproken, 1 uur
 • Nadat u akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden kan de begeleiding van start gaan
 • De begeleiding vindt plaats in de ruimte op de Van Hallstraat 10 in Amsterdam
 • Mocht u de begeleiding willen afzeggen kunt u dit tot 24 uur van tevoren doen. Bij ziekte volstaat een afzegging voor 08.30.  Wordt de begeleiding later afgezegd, zal de begeleiding in rekening worden gebracht.
 • Afzeggen kan maximaal 1x per 4 weken muv schoolvakanties; indien dit wordt overschreden zijn wij genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.

Betaling

 • U krijgt aan het eind van elke maand of aan het begin van een nieuwe strippenkaart per e-mail een factuur toegestuurd
 • De betaling dient uiterlijk op 14 dagen na uitgifte van de factuur volledig te zijn voldaan.
 • De tarieven die gelden zijn:
  Bijles & Nederlandse les: €27,50 per uur

Strippenkaarten:
www.lauteropmaat.nl/shop

 • Het rekeningnummer waarop het geld kan worden overgemaakt is: NL25 SNSB 0906 5560 82 op naam van Lauter. De facturen kunnen ook met IDEAL worden betaald

Duur van de overeenkomst

 • De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. De duur van de overeenkomst is minimaal 1 maand uitgaande van 1 uur begeleiding per week m.u.v. de schoolvakanties

Opzegging

 • Deze overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd
 • De opzegtermijn is een maand

Privacy gegevens (AVG)

 • Uw gegevens  worden bewaard zolang wij deze gegevens nodig hebben voor de begeleiding
 • Als u stopt bij Lauter zullen uw gegevens verwijderd worden
 • De gegevens mogen gebruikt worden voor de begeleiding en worden alleen gedeeld met de docenten die werkzaam zijn voor Lauter

Algemene voorwaarden Lauter onderwijs 4-12 jaar

Algemeen

 • De begeleiding duurt, tenzij anders is afgesproken, 1 uur
 • Nadat u akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden kan de begeleiding van start gaan
 • Er wordt alleen contact opgenomen met de leerkracht van uw kind als hier behoefte aan is en als ouders hier toestemming voor hebben gegeven
 • De begeleiding vindt plaats in de ruimte op de Van Hallstraat 10 in BSO de Waterval
 • Kinderen kunnen na toestemming van de ouders huiswerk mee naar huis krijgen
 • Mocht u de begeleiding willen afzeggen kunt u dit tot 24 uur van tevoren doen. Wordt de begeleiding later afgezegd, zal de begeleiding in rekening worden gebracht. Bij ziekte volstaat een afzegging voor 08.30.
 • U kunt de begeleiding (met uitzondering van schoolvakanties) maximaal 1 keer per maand afzeggen. Als de begeleiding vaker wordt afgezegd wordt de begeleiding in rekening gebracht.

Betaling

 • U krijgt aan het eind van elke maand of aan het begin van een nieuwe strippenkaart per e-mail een factuur toegestuurd
 • De betaling dient uiterlijk op 14 dagen na uitgifte volledig te zijn voldaan.
 • De tarieven die gelden zijn:
 • Huiswerkbegeleiding: €27,50 per uur / €250,- per strippenkaart
  Bijles: €27,50 per uur / € 260,- per strippenkaart
  RT: €50 per uur / €475,- per strippenkaart
 • Het rekeningnummer waarop het geld kan worden overgemaakt is: NL25 SNSB 0906 5560 82 op naam van Lauter. De facturen kunnen ook met IDEAL worden betaald

Duur van de overeenkomst

 • De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. De duur van de overeenkomst is minimaal 1 maand uitgaande van 1 uur begeleiding per week m.u.v. de schoolvakanties

Opzegging

 • Deze overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd
 • De opzegtermijn is een maand
 • Bij aanschaf van een strippenkaart kan de begeleiding stoppen als de strippenkaart vol is

Privacy gegevens (AVG)

 • Uw gegevens en de gegevens van uw kind worden bewaard zolang wij deze gegevens nodig hebben voor de begeleiding
 • Als uw kind stopt bij Lauter zullen uw gegevens verwijderd worden
 • De gegevens van u en uw kind mogen gebruikt worden voor de begeleiding en worden alleen gedeeld met de docenten die werkzaam zijn voor Lauter
 • Bij het opstellen van een handelingsplan voor Remedial Teaching zullen de gegevens van de leerling worden gebruikt in het handelingsplan. Dit handelingsplan mag na toestemming worden doorgestuurd naar de leerkracht van de leerling.

Download Agenda & Studieplanner

Download de Lauter Agenda en Studieplanner 2016-2017

b7e95ca0e0e62e488554516622ee9e13

Inschrijfformulier Dutch Summer Camp 2016

Inschrijfformulier Dutch Summer Camp 2016

Dutch Summer Camp 2016

Oudere berichten

© 2019 Lauter

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑