Wat is bijles Nederlands?

Bijles Nederlands is extra uitleg en oefening om de verschillende taaldomeinen onder de knie te krijgen. Bijvoorbeeld als voorbereiding voor de Taaltoets-pabo.  Tijdens de bijles wordt met behulp van verschillende materialen de lesstof uitgelegd, geoefend en zo nodig herhaald.

Hoe Lauter bijles rekenen geeft
Voordat de bijlessen starten geeft u in het kennismakingsgesprek aan welk referentieniveau u wilt behalen. U kunt kiezen voor 1F, 2F, 3F of 4F. Mocht u niet weten welk niveau u wilt behalen, is dit ook geen probleem. Wij leggen dit graag tijdens het kennismakingsgesprek aan u uit. In de eerste les krijgt u het startonderzoek Taal. Hierdoor kan Lauter zien aan welke Taalonderdelen aandacht moet worden besteed. Deze onderdelen zullen wij in de bijlessen behandelen. Mocht u ondertussen ook nog behoefte hebben aan andere Taalonderdelen kunt u dit altijd aangeven. Wij zijn erg flexibel en willen graag dat u zo snel mogelijk het gewenste niveau behaalt. Door middel van een eindonderzoek kunnen wij zien wanneer u alle Taaldomeinen voldoende beheerst.

De prijs van bijles Nederlands is is te vinden onder het kopje ‘tarieven’. Materiaal en voorbereiding zijn bij de prijs inbegrepen.