Wat is bijles rekenen?

Bijles rekenen is extra uitleg en oefening om het rekenen onder de knie te krijgen. Bijvoorbeeld als voorbereiding voor de rekentoets.  Tijdens de bijles wordt met behulp van verschillende materialen de lesstof uitgelegd, geoefend en zo nodig herhaald.

rekenen

Hoe Lauter bijles rekenen geeft
Voordat de bijlessen starten geeft u in het kennismakingsgesprek aan welk referentieniveau u wilt behalen. U kunt kiezen voor 1F, 2F, 3F of 4F. Mocht u niet weten welk niveau u wilt behalen, is dit ook geen probleem. Wij leggen dit graag tijdens het kennismakingsgesprek aan u uit. In de eerste les krijgt u het startonderzoek rekenen. Hierdoor kan Lauter zien aan welke rekenonderdelen aandacht moet worden besteed. Deze onderdelen zullen wij in de bijlessen behandelen. Mocht u ondertussen ook nog behoefte hebben aan andere rekenonderdelen kunt u dit altijd aangeven. Wij zijn erg flexibel en willen graag dat u zo snel mogelijk het gewenste rekenniveau behaalt. Door middel van een eindonderzoek kunnen wij zien wanneer u de rekenstof voldoende beheerst.

De prijs van bijles rekenen is is te vinden onder het kopje ‘tarieven’. Materiaal en voorbereiding zijn bij de prijs inbegrepen.