Wat is bijles?

Bijles is samen oefenen met stof die de leerling moeilijk vindt. Door middel van verschillende materialen zullen we de leerstof uit de lessen op school behandelen en zo nodig herhalen. Hierdoor kan de leerling uiteindelijk zijn zwakke punten in zijn kennis of vaardigheden verbeteren

Bron: http://www.woorden.org/woord/bijles

Bijles voorgezet onderwijs

Hoe Lauter bijles geeft
Per week maken we een afspraak voor een bijles. Er wordt bijles gegeven in rekenen,wiskunde & Nederlands. Wiskunde geven wij aan alle leerlingen van het vmbo en leerlingen uit de onderbouw van de havo en het vwo. Het is ook mogelijk om vakken te combineren.  Wat er in de bijlessen wordt behandeld, wordt besproken tijdens het kennismakingsgesprek. Wij zullen tijdens de bijlessen lesstof herhalen die op school al is aangeboden. Bij bijles gaan wij een stapje verder dan huiswerkbegeleiding en bieden wij extra oefenstof aan, om de lesstof nog beter te begrijpen. Wel staat het onderwerp van de komende toets(en) van de leerling altijd centraal. Wij bieden ook bijles in groepsverband aan. Elk kind krijgt dan ook materiaal en uitleg op zijn/haar eigen niveau. Bijles in groepsverband kan alleen starten bij genoeg animo. Mocht u zelf een groep willen samenstellen, kant dat uiteraard ook.

De prijs van de bijles is te vinden onder het kopje ‘tarieven’. Materiaal en voorbereiding zijn inbegrepen bij de prijs.

Slimleren

Via Lauter kunt u 20% korting krijgen voor het programma Slimleren. Slimleren.nl is een programma dat uitermate geschikt is ter ondersteuning bij de vakken wiskunde, Nederlands, Engels en rekenen. Het is een oefensysteem waarmee de leerlingen op een leuke en effectieve manier de lesstof kunnen oefenen. De onderwerpen die de leerlingen kunnen leren en oefenen met Slimleren sluiten naadloos aan op het schoolboek van uw kind. Je kunt zelfs aan de hand van het schoolboek de leer- en oefenstof sorteren, zodat je helemaal niet meer hoeft te zoeken. 

Tijdens de bijlessen & huiswerkbegeleiding die wij geven aan leerlingen uit het voorgezet onderwijs kunnen wij ook gebruik maken van het programma Slimleren. Wij hebben een eigen docentendashboard, waar we kunnen meekijken met de leerlingen en waar we hun vorderingen kunnen bijhouden. Als u uw kind heeft aangemeld voor het programma horen wij dit heel graag. Wij kunnen uw kind dan toevoegen aan ons account. 

korting-slimleren