Wat is bijles?

Bijles is samen oefenen met stof die de leerling moeilijk vindt. Door middel van verschillende materialen zullen we de leerstof uit de lessen op school behandelen en zo nodig herhalen. Hierdoor kan de leerling uiteindelijk zijn zwakke punten in zijn kennis of vaardigheden verbeteren

Bron: http://www.woorden.org/woord/bijles

Bijles

Hoe Lauter bijles geeft
Per week maken we een afspraak voor een bijles. Er wordt bijles gegeven in alle vakken van de basisschool. Het is ook mogelijk om vakken te combineren.  Tijdens de bijles maakt Lauter gebruik van werkbladen, werkboeken & spelmateriaal aangepast aan de leerling(en) Mocht uw kind zelf materiaal hebben dat we kunnen gebruiken is dit uiteraard ook mogelijk. Wat er in de bijlessen wordt behandeld wordt in de meeste gevallen besproken tijdens het kennismakingsgesprek. Wij zullen tijdens de bijlessen  lesstof herhalen die op school al is aangeboden. Gedurende de tijd dat Lauter bijles geeft proberen we zo vaak mogelijk kort overleg te hebben met de ouders om te kijken waar de begeleiding het meest nodig is. Na overleg zal Lauter de bijlessen soms aanpassen, om een beter resultaat te bereiken. Wij bieden ook bijles in groepsverband aan. Elk kind krijgt dan ook materiaal en uitleg op zijn/haar eigen niveau. Bijles in groepsverband kan alleen starten bij genoeg animo. Mocht u zelf een groep willen samenstellen, kant dat uiteraard ook.

De prijs van de bijles is te vinden onder het kopje ‘tarieven’.  Materiaal en voorbereiding zijn inbegrepen bij de prijs.

Junior Einstein

Wij werken met het online oefenprogramma Junior Einstein. Dit houdt in dat elke leerling van Lauter die in groep 3 t/m 8 zit een account krijgt voor dit programma. Wij zullen hier mee werken tijdens de bijlessen, maar kinderen hebben ook thuis toegang tot dit programma. Dit betekent dat wij een aantal oefeningen klaar kunnen zetten voor uw kind als huiswerk en hij/zij hier thuis extra mee kan oefenen. Dit zullen uiteraard onderwerpen zijn waar uw kind nog moeite mee heeft. Doordat wij kunnen meekijken met uw kind, kunnen wij precies in de gaten houden welke onderwerpen goed gaan en voor welke onderwerpen extra uitleg nodig is. Hierdoor kunnen wij een stuk effectiever bijles geven en kunnen leerlingen veel meer oefenen dan alleen één uur in de week. Dit zorgt uiteindelijk voor betere resultaten op school. Het programma van Junior Einstein biedt oefeningen voor alle vakken van de basisschool en biedt daarnaast ook oefeningen voor de Cito-toets. 

Een account voor Junior Einstein kost normaliter €14,95 per maand, maar via Lauter kost dit maar €2,50 per maand. Omdat het account via Lauter geregeld wordt, zit u nergens aan vast en zolang uw kind bijles krijgt bij ons kunt u gebruik maken van dit account. Bij aanschaf van een strippenkaart voor 10 bijlessen is het account voor Junior Einstein gratis. Heeft u interesse in een strippenkaart? Die kunt u hier aanschaffen.