Wat huiswerkbegeleiding inhoudt

Bij huiswerkbegeleiding staat het maken van huiswerk centraal. De leerling maakt zelf huiswerk en de begeleider begeleidt hem hierin door dingen uit te leggen of dingen samen te maken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de leerling zoveel mogelijk zelfstandig doet.

Hoe Lauter huiswerkbegeleiding geeft
Lauter zal uw kind begeleiden tijdens het huiswerk maken, door dingen uit te leggen die hij/zij niet begrijpt. Mocht uw kind een bepaald onderdeel lastig vinden is het mogelijk dat Lauter extra materiaal aanbiedt, zodat hij/zij de stof zich meer eigen kan maken. Hier bedoelen wij mee dat de leerling weet hoe hij/zij dingen moet aanpakken in verschillende situaties. Tijdens de huiswerkbegeleiding zal Lauter ook altijd aandacht besteden aan studievaardigheden, zodat kinderen zelf een plan kunnen maken wat zij die dag gaan doen. De huiswerkbegeleiding is bestemd voor kinderen van de basisschool en voor leerlingen uit het voorgezet onderwijs.

De prijs van huiswerkbegeleiding is te vinden onder het kopje ‘tarieven‘.