For English see below

Naast de Nederlandse lessen die wij geven aan kinderen van de basisschool geven wij ook les aan peuters van 3 jaar die binnenkort gaan starten op de basisschool. Dit om de achterstanden tegen te gaan, die kinderen met Nederlands als tweede taal vaak oplopen op de basisschool. Wij zien in onze praktijk veel kinderen die op 4, 5 of 6-jarige leeftijd starten met Nederlandse les. Dit is eigenlijk te laat. Als kinderen op tijd beginnen met het leren van de Nederlandse taal krijgen zij het een stuk makkelijker op school. Ze kunnen dan makkelijker contact maken met andere kinderen en komen beter mee met de rest van de klas.

Verschil met voorschool & peuterspeelzaal

Natuurlijk kunt u uw kind ook naar een voorschool of peuterspeelzaal sturen. Hier praten zij ook Nederlands en hier leren zij ook een hoop van. Toch is er een groot verschil met onze Nederlandse lessen. Tijdens onze lessen ligt de focus echt alleen op het aanleren van de taal. Alle dingen er omheen zijn bij ons niet aan de orde. Ook werken wij in een kleine groep van maximaal 5 kinderen waardoor er veel meer aandacht en tijd is voor elk individueel kind.

Praktische informatie

De Nederlandse lessen worden elke donderdagochtend van 09.00 – 11.00 gegeven door Joanne Mackenzie. Kinderen kunnen op elk moment instromen om deel te nemen aan de lessen. De lessen gaan door als er minimaal 2 kinderen aanwezig zijn.

De kosten voor een ochtend zijn € 25 per kind. Eten, drinken en alle materialen zijn inbegrepen.

Inschrijven kan via ons inschrijfformulier.

Bij voldoende animo zullen wij ook op andere ochtenden lessen organiseren. Komt de donderdag niet uit en bent u op zoek naar Nederlandse les op een andere dag? Stuur dan een mailtje naar Laura de Ruiter via onderwijs@lauteropmaat.nl Zij kan u dan op de wachtlijst plaatsten.

Bent u op zoek naar 1 op 1 begeleiding? Dit is bij Lauter ook mogelijk. Kijk dan even op onze andere pagina.

Dutch lessons for toddlers

We already give Dutch lessons to children at elementary school (basisschool). Now we have started a new initiative: teaching 3-year-old toddlers who will soon be going to elementary school. We are doing this to help children for whom Dutch is a second language and who will therefore lag behind the other children at school. In our practice, we see many children who do not start learning Dutch until they are 4, 5 or even 6 years old. This is really too late. If children start to learn Dutch early, they will do much better at school. It will be easier for them to interact with other children and to keep up with the rest of the class. 

How is it different from preschool or kindergarten?

Of course you could also send your child to a preschool of kindergarten. They also speak Dutch there and your child will learn a lot. But that option is very different from our Dutch lessons. In our lessons the focus is exclusively on the learning of the language; we do not organize other sorts of activity. Our classes are also much smaller: we work with small groups of no more than 5 children, which means we can give a lot more attention to each individual child.

Practical information

The Dutch lessons are given every Thursday morning from 9 to 11 a.m. by Joanne Mackenzie. The children can join the class at any time and take part in the lessons. The lessons go ahead as soon as there are at least 2 children present.

The charge for each session is €25 per child. Food, drink and all the teaching materials are included.

Registration can be done via our registration form.

If there is enough interest, we will also organize lessons on other mornings. If Thursday morning doesn’t suit you, we can also arrange to give the Dutch classes on another morning: just send an e-mail to Laura de Ruiter at onderwijs@lauteropmaat.nl. She will put you on the waiting list.

Do you want one-on-one attention for your child? Lauter can offer this too. Just take a look at our other page.