Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
Lauter – onderwijs & opvoeding op maat verwerkt persoonsgegevens over u en uw kind doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • School, groep & leerkracht kind
 • Opleiding/beroep

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Lauter – onderwijs & opvoeding op maat verwerkt gegevens die nodig zijn voor de begeleiding van u of uw kind. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming tijdens het invullen van het intakeformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
Lauter – onderwijs & opvoeding op maat verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Het maken van een handelingsplan
 • Het aanmaken van een account voor Taalblobs of Junior Einstein

Hoe lang we gegevens bewaren
Lauter – onderwijs & opvoeding op maat zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 

Zolang u of uw kind bij ons in begeleiding is worden de gegevens bewaard. Daarna worden de gegevens verwijderd. Dit gebeurt 2x per jaar. Gegevens worden dus maximaal een half jaar bewaard.

Delen met anderen

Lauter – onderwijs & opvoeding op maat deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lauter – onderwijs & opvoeding op maat blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar onderwijs@lauteropmaat.nl Lauter – onderwijs & opvoeding op maat zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Lauter – onderwijs & opvoeding op maat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onderwijs@lauteropmaat.nl 

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Lauter – onderwijs & opvoeding op maat kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer: Van Hallstraat 10
Postcode en plaats: 1051 HH Amsterdam
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 53802241
Telefoonnummer: 06-13218301
E-mailadres: onderwijs@lauteropmaat.nl