Lauter – onderwijs & opvoeding op maat is  in 2011 opgericht door Laura de Ruiter. Laura is woonachtig in Amsterdam. In 2010 heeft zij de pabo op Hogeschool Domstad afgerond. Na de pabo is zij zich gaan verdiepen in Remedial Teaching door middel van de master SEN (Special Educational Needs). Tijdens deze master is zij met Lauter gestart, omdat ze zag dat er veel vraag was naar persoonlijke begeleiding voor kinderen buiten schooltijd en omdat ze merkte dat haar interesse vooral ligt bij het individueel werken met kinderen. Naast Lauter heeft Laura een tijd gewerkt in het basisonderwijs en als teamleidster op een peuterspeelzaal.

Sinds 2011 geeft zij met veel plezier persoonlijke begeleiding aan kinderen. In 2015 is zij begonnen met het schrijven van blogs. Laura is fulltime beschikbaar voor het geven van Remedial Teaching, bijles, Nederlandse les of huiswerkbegeleiding.

Lauter werkt samen met verschillende bijlesdocenten & opvoedingsondersteuners, zodat wij samen nog gerichter onderwijs en opvoeding op maat kunnen bieden. Lauter stelt deze bijlesdocenten & opvoedingsondersteuners graag aan u voor:
——————————

Chloë de la Haije heeft in 2014 de opleiding Pedagogiek en in 2018 de master orthopedagogiek afgerond. Chloë heeft op haar stageplekken al ervaring opgedaan met het geven van bijles en begeleiding aan kinderen en dit doet zij met veel plezier en enthousiasme. Verder vindt zij het belangrijk dat een kind zichzelf kan zijn en dat er vooral gekeken moet worden naar de mogelijkheden van het kind. Chloë is meerdere middagen beschikbaar voor het geven van bijles.

 

Charlotte

Charlotte Jansen heeft in 2014 de opleiding ecologische pedagogiek afgerond en naast Lauter werkt zij op een kinderdagverblijf als pedagogisch medewerkster. Charlotte heeft heel veel blogs voor Lauter geschreven en is beschikbaar voor het geven van opvoedingsondersteuning. Heeft u een pedagogische vraag of wilt u graag kennismaken met Charlotte? Dan kunt u ook persoonlijk contact opnemen met haar via opvoeding@lauteropmaat.nl

 

Ali Pekcan is een onderwijsassistent en wilt volgend schooljaar de opleiding pabo gaan volgen aan de Hogeschool van Amsterdam. Ali heeft de afgelopen jaren ontzettend veel stage-ervaringen opgedaan, zowel in het speciaal onderwijs als in het regulier onderwijs. Tijdens zijn stages heeft hij vaak zelf vaak lessen gegeven en heeft hij leren omgaan met kinderen die een beperking hebben. Ali is erg flexibel en vindt het erg leuk om met kinderen te werken. Ali is meerdere dagen beschikbaar van het geven van bijles en huiswerkbegeleiding.

Anja van Kempen heeft in 1982 de pabo afgerond. Anja heeft 34 Jaar binnen het Speciaal Basisonderwijs gewerkt als (groeps-)leerkracht. Ze heeft voor een SBO-school de taalklas opgezet en kinderen geholpen met de Nederlandse taal.  Een aantal jaren geleden heeft Anja de opleiding voor Remedial Teacher gevolgd en recent de Master SEN . Het onderzoek was hierbij gericht op het verband tussen Nederlands als Tweede Taal (NT2) en gedragsproblemen. In haar werk probeert ze steeds kinderen te helpen met hun ontwikkeling, waarbij succeservaringen de basis zijn voor veiligheid en zelfvertrouwen. Anja is meerdere dagen beschikbaar voor Remedial Teaching en bijles.

Aletta de Savornin Lohman studeert Engels en Rechten aan beide universiteiten in Amsterdam. Zij heeft veel ervaring met het begeleiden van middelbare scholieren met leer- en gedragsproblemen op alle vlakken, als examentrainer, huiswerkbegeleider, bijlesdocent en studiecoach. Aletta neemt als uitgangspunt dat elk kind uniek is in zijn of haar behoeftes en talenten en dat onderwijs daar altijd op aangepast moet worden. Zij is meerdere dagen beschikbaar voor het geven van bijles  en geeft daarnaast 2 dagen in de week huiswerkbegeleiding in groepsverband.